Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1100664
วันนี้
ทั้งหมด
25
1100664

Your IP: 3.235.137.159
Server Time: 2020-09-28 06:35:41

new04 5248f

Graphic DividerLineHorizontal

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

27 กันยายน 2563
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา

27 กันยายน 2563
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา

โครงการ “เรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ”

27 กันยายน 2563
โครงการ “เรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ”

ขอแสดงความเสียใจ

27 กันยายน 2563
ขอแสดงความเสียใจ

ให้คำปรึกษาแนะนำแก่วิทยาลัยหน่วยรับตรวจ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

25 กันยายน 2563
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่วิทยาลัยหน่วยรับตรวจ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรด้านโลจิสติกส์

25 กันยายน 2563
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรด้านโลจิสติกส์

 

icon-readmore-news

 

divider

 

c2t b78bf

 

news14 f0840


ข่าวก่อนหน้า

 

news23 155bf


 

news33 96190

icon-readmore-news

 Graphic-DividerLineHorizontal

 

news43 eb40a

ระบบบริหาร

YTC R-Radio

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.