Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

815626
วันนี้
ทั้งหมด
29
815626

Your IP: 3.80.224.52
Server Time: 2019-04-21 12:12:21
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 22
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 21
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 42
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 42
ส่งมอบและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น PM 2.5 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 59
ประชุม โครงการตรวจสอบภายใน วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 50
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและมีงานทำกิจกรรมพัฒนาการแนะแนวอาชีพ จังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 83
พิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 79
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 98
กิจกรรมหลักถนนเส้นสายวัฒนธรรมวิถีไทย วิถีถิ่น จังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 65
ประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและมีงานทำ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 52
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 51
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 19” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 101
ร่วมประชุมเตรียมงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 103
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 100
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 133
ร่วมชมนิทรรศการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 88
เข้าร่วมประชุมโครงการวิชาการสัญจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 78
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 59
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 89
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพวิชาการ ครบรอบ 14 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 49
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 78
โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 65
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดทักษะงานยานยนต์ดีเซลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปวส. เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 73
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 89
พิธีเปิด โครงการตลาดนัดวิชาการเสริมพลังชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 76
โครงการศึกษาดูงานตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 79
ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 90
ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-Net) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 74
ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 146
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 89
“YALA CITY OF HAPPINESS” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 70
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 121
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 116
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 132
ติดตาม และตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 78
ร่วมพิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 70
ร่วมพิธีละหมาดฮายัต เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 90
ร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 76
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 74
พิธีเปิด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 89
พิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 84
บริการซ่อมเครื่องยนต์เรือ ให้แก่ประชาชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 77
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ต้านภัยยาเสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 100
โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี (3.50 ขึ้นไป) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 125
การออกบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 91
เข้าแนะนำตัว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 108
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 84
ประชุม เตรียมการแต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ และกรรมการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 78
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 79
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 97
ประชุมเตรียมการเข้าร่วมประกวด “สุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 109
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 98
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 93
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 95
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 87
ร่วมประชุม ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 81
มอบกระเป๋าและกระปุกออมสิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 80
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 97
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 95
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 113
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 87
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 108
พิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 111
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 97
ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 106
นำเสนอและสาธิตผลงานนวัตกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 101
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 100
นำเสนอผลงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 110
ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 103
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 101
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 141
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 88
ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 90
ทำประชาพิจารณ์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 105
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 89
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 85
พิธีเปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 101
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 98
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 95
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 102
พิธีปิดทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 84
ขอแสดงความยินดี แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 111
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “อาชีวะสร้างความสุขสู่ชายแดนใต้” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 113
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 168
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 139
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 130
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 112
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 148
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ “อาชีวะสร้างสุขสู่ชายแดนใต้” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 138
พิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 103
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 192
ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 107
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 94
พิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 128
ร่วมบริการควบคุมระบบเครื่องเสียง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 100
ร่วมแปรอักษร “Yala Love The King” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 101
ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 117
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 96
ซ่อมบำรุงรถจักรยาน ซ่อมบำรุงรถจักรยาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 96
ประชุมการรับนักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 106
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 142
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 135
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 132
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 140
5 ธันวาคม พิธีทำบุญตักบาตรฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 129
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 116
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 100
กล่าวให้โอวาท แก่ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 106
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 97
ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 116
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 94
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานศิษย์เก่าและสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคยะลา ครบรอบ 62 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 89
คณะครู และนักศึกษา จากสถาบัน โปลีเทคนิค เมอร์ซิง ยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 105
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 157
ร่วมประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 127
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 165
ประชุม นักเรียน นักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 145
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 144
ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า “Morning Talk” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 133
วิทยาลัยเทคนิคยะลาขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 162
ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 156
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ นักศึกษาวิชาทหาร อาสาจราจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 167
ประชุมเตรียมการ จัดงานคืนสู่เหย้าชาวเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 203
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 205
เข้าประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 167
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 185
ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 198
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 176
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ จังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 168
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 153
ประชุมครูเจ้าหน้าที่งานปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 171
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 165
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 164
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 164
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 158
พิธีเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 158
ประชุมหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าแผนกวิชา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 163
ประชุมผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 160
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 138
งานเลี้ยงแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 175
จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 163
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 143
ร่วมเดินทางส่งรอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 184
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 167
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 151
ต้อนรับวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 145
โครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 148
พิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) และพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 155
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 138
รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 154
ร่วมถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันธรรมสวนะ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 159
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 140
ร่วมต้อนรับ นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 162
ร่วมโครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 136
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 148
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 123
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 126
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 122
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 189
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 324
ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 242
การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ชายแดน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 282
แสดงมุทิตาจิตครูผู้ทรงคุณค่า จากวันเวลาที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 242
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 252
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 195
พิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ENGLISH Camp 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 242
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ENGLISH Camp 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 274
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (YTC.เกมส์’61) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 326
จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (YTC.เกมส์’61) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 275
โครงการกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 297
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 385
ประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 226
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 411
จัดโครงการจังหวัดเคลื่อน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 196
ประชุมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 209
ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 232
โครงการ “พัฒนาทักษะชีวิต (ทักษะการพูดในที่ชุมชน)” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 220
ฝึกอาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 205
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 187
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 206
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 213
ออมทรัพย์ครูมุสลิมมอบทุนซากาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 188
พิธีวางรากฐานส่วนขยายอาคารละหมาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 189
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 172
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 198
ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 194
พิธีรับมอบเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 185
โครงการ “เฉลิมพระเกียรติมหาราชินีขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 212
ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 366
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 198
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 180
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 228
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 247
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 252
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 215
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 269
ร่วมจิตอาสาพัฒนาบริเวณอาคารละหมาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 221
แห่เทียนพรรษา ไปยังวัดศรีพัฒนาราม (บ้านคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 250
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 289
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 16 “สุริยเทพเกมส์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 329
พิธีปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 243
โครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ "ภายใต้กิจกรรมแกนนำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 207
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายนักศึกษาทุน กลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 269
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 228
พิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ” ครั้งที่ 5 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 318
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 230
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 225
ตรวจเยี่ยม นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 259
โครงการนักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 244
โครงการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในสถานศึกษาเทศบาลนครยะลา ปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 259
พิธีเปิดโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 269
โครงการอาชีวะต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 308
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วย พลเอก จำลอง คุณสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 254
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 561
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 245
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ” ครั้งที่ 4 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 280
โครงการ “เยาวชนไทย ใส่ใจ มือสะอาด รักชาติ ไร้คอร์รัปชั่น” ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 240
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 245
ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาชายแดนใต้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 241
ประชุมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 244
ประชุม วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบและเครือข่ายนำร่องระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 229
มอบกระเช้าให้กับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 244
โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 324
“วันรำลึกพระคุณของครู” เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 247
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 228
โครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 262
โครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 249
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 259
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 232
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 277
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 238
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 319
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษา ดูงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 329
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 260
ฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 251
ร่วมปล่อยขบวนแห่งานกาชาดจังหวัดยะลา (วัฒนธรรมและของดีเมืองยะลา) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 243
จัดโครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 220
กิจกรรมจิตอาสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 233
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 56 ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 242
มอบกระเช้าอินทผาลัม เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฏอน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 225
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 204
ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 286
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 229
พิธีเปิดป้ายอาคารอาชีวศึกษาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 229
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 271
โครงการจิตอาสาชาวยะลา รวมพลัง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 284
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 215
ประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 194
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 241
ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 198
กิจกรรม "พบปะยามเช้า" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 181
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเปิดป้ายอาคารเทคโนโลยีบัณฑิต เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 246
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปฐมนิเทศ นักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 360
การประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน" เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา จชต. ระยะ 20 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 278
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 380
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสาร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 292
ประชุมก่อนปิดภาคเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 293
รับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 408
ฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 302
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย งานประชาสัมพพันธ์ 230
งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 เขียนโดย งานประชาสัมพพันธ์ 274
สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 521
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 326
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 332
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 285
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 282
โครงการสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ยกย่องเชิดชูอาชีวะ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 288
Fix it Center เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 261
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 262
มอบทุนการศึกษาและรถจักรยานยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 246
ตรวจเยี่ยมสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 326
พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น และมอบประกาศนียบัตรสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 321
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 359
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 363
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 308
รับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 253
โครงการ (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 289
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 245
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 318
กิจกรรมมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 259
การแข่งขัน Robotic ประเภท AEV เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 258
โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจาน (เศรษฐกิจพอเพียง) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 563
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 213
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 213
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ ภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 221
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 273
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 265
ธนาคารวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 451
จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 273
มอบเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 272
มอบเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 305
พิธีแถลงข่าว “PEA YALA FA CUP" ครั้งที่ 18 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 302
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล "MOE CUP" รอบชิงชนะเลิศ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 343
ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 281
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา (โควตา) ระดับปริญญาตรี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 452
โครงการญาลันนันบารู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 321
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 291
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 233
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 217
ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอล“ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 231
ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 274
โครงการ (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 262
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา "MOE CUP" รอบชิงชนะเลิศ จชต. เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 296
กิจกรรมสานสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 220
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์นักเรียน - นักศึกษา โควตาพิเศษ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 305
ประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 309
กิจกรรม “YTC Open House” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 242
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ครั้งที่ 1 “Thailand Robotic Games 2018” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 342
ประชุมและจับสลากแบ่งสายฟุตบอลนักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 244
พิธีเปิด กิจกรรม YTC Open House & Technology Exhibition 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 228
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 251
THAILAND ROBOTIC GAME 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 216
มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ภาควิชาเครื่องกล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 233
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 589
แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 232
แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 236
แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 214
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 238
พิธีปิดพร้อมมอบโล่รางวัล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 221
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 223
พิธีละหมาดฮายัต เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 282
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 219
พิธีปิด พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 266
พิธีเปิดงานส่งเสริมและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 281
ตรวจเยี่ยมพบปะคณะกรรมการตัดสินผล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 262
ประชุมครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้ง 11 ประเภท เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 265
การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 274
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ ภายใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 237
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 335
ประชุมหารือเพื่อจัดการแข่งขัน ROBOT นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 263
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 293
ติดตั้งและควบคุมการทำงานของระบบกลไกบอกเวลาโดยใช้เสียงร้องของนกเขาชวา และนกกรงหัวจุก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 255
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 259
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 216
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 328
สัมภาษณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 201
สยามกีฬา สัมภาษณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 244
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 197
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 200
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 183
มอบกระเช้าให้สวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 193
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 204
ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 220
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 209
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 189
"คืนความสุข สานสายใย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว หมู่บ้านเทคนิคยะลา" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 342
ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 384
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 299
กิจกรรม “อาซูรอ สัมพันธ์ ” ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 308
โครงการ การพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 10) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 426
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 311
ประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนสภานักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 298
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 440
นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 285
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 346
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-Net ระดับ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 272
ประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันฟุตบอล “MOE CUP” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 323
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 335
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 461
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 308
กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 283
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 304
พิธีแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาการ “MOE CUP” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 392
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 304
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 334
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 389
ร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 283
พิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 258
มอบข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านหน้าถ้ำเหนือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 249
เตรียมข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 292
บันทึกเทปการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 248
พิธีมอบวุฒิบัตรหนังสือรับรองและเครื่องมือประกอบอาชีพ โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 378
พิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 242
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 248
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 405
รายการ “ยี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 290
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 327
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 339
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 354
โครงการขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 311
ดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 279
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 547
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 486
แสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 267
วิทยาลัยเทคนิคปังกาลันเซียปา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 248
แสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 238
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 414
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 361
เตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 282
มอบเงินบริจาค สบทบทุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
ทำบุญทอดกฐินให้บริการน้ำดื่ม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 301
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 268
โครงการก้าวคนละก้าว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 263
ร่วมบริจาคเงินใน "โครงการก้าวคนละก้าว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 314
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 332
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 248
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 255
พิธีรับไฟหลวงพระราชทาน เพื่อนำไปในพิธีถวายพระเพลิง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 275
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 266
พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 545
พิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 256
ลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 299
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 260
ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันธรรมสวนะ ตรงกับวันแรม แปดค่ำ เดือนสิบเอ็ด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 267
เชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และลดธงครึ่งเสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 374
ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 286
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 284
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 344
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 317
พิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 278
แสดงมุทิตาจิต "ร้อยรักสายใย เชิดชูเกียรติไว้นิจนิรันดร์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 385
พิธีเทฐานรากตอม่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 502
โครงการศึกษาสัมพันธ์ชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 387
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 313
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 514
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 287
พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 265
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 283
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 292
จัดแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 392
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 576
กิจกรรมมหกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 328
โครงการเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือในลักษณะอื่นเชิงประยุกต์" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 366
เข้าร่วมขอบคุณ คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 327
มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือบุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 319
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 321
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 490
โครงการ ENGLISH IN AND OUT CAMPUS SCHOOL เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 297
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 292
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 271
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 316
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 313
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560 “ร้อยเกาะเกมส์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 452
โครงการส่งเสริมการวิจัย ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 362
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center Thailand 4.0) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 316
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 320
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวะตำบลและศิษย์เก่า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 502
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 366
พิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 384
พิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 279
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 324
โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 394
โครงการทำความดีบริจาคโลหิต เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 299
โครงการแลกเปลี่ยน ครู นักเรียน นักศึกษา ไทย - มาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 338
ร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 291
พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ไทย-มาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 288
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ตลาดแรงงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 269
พิธีเปิดการประชุมชี้แจงข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค ภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 393
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 296
พิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 332
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 513
วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 313
พิธีเปิดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพ "ต้นกล้า TO BE คนดีศรีผดุง" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 326
พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 357
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานและเกษตรกรชาวสวนยาง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 310
พิธีปิดและมอบทุนการศึกษา “เด็กทุน จชต. หัวใจซื่อสัตย์สุจริต” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 331
บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 245
อบรมถ่ายทอดความรู้ “การเคลือบผ้าด้วยยางพารา” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 261
แห่เทียนพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 246
พิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 221
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 245
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 256
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และทำบุญแผนก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 281
วันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 235
อาคารสำนักงานศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 347
พิธี “วันรำลึกพระคุณของครู” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 354
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 396
เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 327
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 376
งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 363
ฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 451
ตรวจดูความคืบหน้าอาคารก่อสร้าง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 467
โครงการพัฒนาคนสู่สายอาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 337
จัดฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 439
แสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนให้นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 290
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2560 และพิธีอัญเชิญหลักเมืองจำลอง นำขึ้นประดิษฐานบนราชรถ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 329
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 331
พิธีแถลงข่าวการจัดงานรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 312
พิธีบำเพ็ญกุศลฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 281
พิธีบวงสรวงองค์พระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 307
โครงการประชารัฐ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 310
พิธีส่งต่อฝายมีชีวิตสู่ชุมชนบ้านสลาแด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 300
ประชุมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 285
ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 322
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 411
กิจกรรมพบปะยามเช้าของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 268
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 298
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 344
โครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ : กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 353
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 17” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 309
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 319
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 373
“โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 532
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 463
โครงการกวนอาซูรอ ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 827
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 460
ประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 453
บันทึกความตกลงในการจัดการอบรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 446
รด. จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 494
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 350
“’งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 411
ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 435
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 372
จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 416
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)“ทำดีเพื่อพ่อ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 567
วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 343
ทอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
โครงการ Fix it Center อาชีวะอาสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 450
พิธีลงนามถวายอาลัยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 381
พิธีมอบเหรียญราชการชายแดน แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 714
“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 760
ตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 467
ประชุมผู้แทนชมรมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 425
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 615
โล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลการสอบ V-net คะแนนเฉลี่ยสูงสุด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 623
โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 532
โครงการสัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง และครูแนะแนว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 551
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 478
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 694
รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 803
พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 364
เดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 361
พิธีเปิดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 360
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 344
โครงการอาชีวะจิตอาสาเพื่อนำพาสันติสุข (พัฒนาวัด) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 551
กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 366
พิธีลงนามความร่วมมือ ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 349
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร "๑๒ สิงหา มหาราชินี " ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 346
โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMISฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 411
ประเมินมาตรฐานและความพร้อมด้านความปลอดภัย อาคารสถานที่ บ้านพัก หอพัก นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 773
ประชุมเตรียมการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 458
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 390
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 500
ประชุมคณะกรรมการสำรวจ จำนวนสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 359
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 412
พิธีเปิดโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
“วันรำลึกพระคุณของครู” เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 544
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 684
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ประจำปี ฮศ. 1437 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 749
ประชุมสรุปผลการจัดทำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ฯ และ พันธกิจ ของวิทยาลัยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 440
ประชุมเตรียมความพร้อมฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 353
ร่วมเป็นเกียรติ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ 1437 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 362
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 363
มอบชุดเครื่องยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 325
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 487
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 328
การประกวดคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 446
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 557
พิธีสักการะองค์พระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 348
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 425
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 424
ประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 369
จัดฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 577
กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยภัยแล้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 546
อบรมการใช้โปรแกรม RMS 2012 สำหรับการวัดผล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 784
ประชุม Video Conference เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 310
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองยะลา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 542
พิธีบวงสรวงองค์พระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 349
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 314
ร่วมเป็นเกียรติการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 340
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 363
ร่วมสมทบของรางวัลให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 340
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 529
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 404
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาส “วันฉัตรมงคล” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 424
ประชุมเตรียมงานปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 384
ประชุมปรึกษาหารือ จัดทำ SWOT analysis เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 451
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ : การพัฒนาสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 358
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 650
ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 362
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 485
“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 339
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีปิด การแข่งขันฟุตบอล“ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 486
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 605
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 447
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 526
โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 423
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 437
กิจกรรมทางศาสนา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 603
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 980
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3332
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1856
ประชุมโครงการคุณธรรม จริยธรรมภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 560
การเสวนาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 409
ประชุมเตรียมการฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 416
มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 481
รายการ “ใต้สันติสุข” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 503
ประชุมแผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 422
การจัดปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 494
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 3002
พิธีเปิด งานเมาลิคกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซี่ยนฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 557
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใน การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 501
พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนการแข่งขันฟุตบอล PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 518
ตรวจเยี่ยม นักเรียน นักศึกษา ณ สนามสอบ V - Net ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 489
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 “ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 563
ประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 450
รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ ระดับ ปวช. และ ปวส. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 770
พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 620
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 25 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 512
การรับทุนสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 435
พิธีแถลงข่าวมหกรรมศึกลูกหนังชายแดนใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 539
ประชุมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 546
ประชุมครูที่ปรึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 430
ประสานงานการเรียนการสอนผ่านระบบ TV วงจรปิด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 451
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 411
อบรมเครือข่าย “เยาวชนดี สังคมไทยดี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 543
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 609
มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ เขียนโดย ประชาสีมพันธ์ 636
ประชุม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทรายใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 532
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 619
พิธีเปิด "โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2559 อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1083
รับมอบเกียรติบัตร เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 486
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2559 คืนความสุข สานสายใย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 550
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 765
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 558
พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 470
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 483
ประเมินองค์การ มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นายอภินันท์ เจ๊ะเต๊ะ 556
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 572
ประชุมเตรียมการกิจกรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 446
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 547
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและ จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 492
โครงการวันพ่อ ประจำปี 2558 "กิจกรรมตักบาตรวันพ่อ" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 461
พิธีปิด การฝึกภาคปกติ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 46 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 748
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 543
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 (4) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 595
โครงการ ร.ด. จิตอาสาบริการซ่อมรถจักรยานรถจักรยานยนต์ ,ร.ด. ชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 608
นักศึกษาวิชาทหาร เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โรดแมปใหม่ สูตร 6-4-6-4 สู่การเลือกตั้ง เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 584
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 470
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 834
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 400
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 472
ประชุม การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 407
กิจกรรมลอยกระทง อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 390
การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 456
โครงการอาซูรอเทคนิคสัมพันธ์ สู่อาเซียน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 405
แจ้งนโยบายและ แนวทางการปฎิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 387
เข้าคารวะและเยี่ยมชม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 386
โครงการหยุดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teenage Mom) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 508
ร่วมส่งและแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 400
นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ขอขอบคุณ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1089
พิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 401
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 622
ประชุมเตรียมความพร้อมปฎิบัติงาน การประเมิน ครั้งที่ 2 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 395
ประชุมเตรียมการฝึกปฎิบัติภาคปกติ (นศ. วิชาทหาร) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 424
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 418
โครงการธนาคารเลือดเพื่อพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 414
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 434
ประขุมบริหารสัญญา ก่อสร้าง อาคาร ปฏิบัติการ อาคารเอนกประสงค์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 538
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ (อศจ.) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 663
ประชุมดำเนินงานโครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 377
กิจกรรม " ร่วมใจ เปิดไฟ ใส่หมวก 100%" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 383
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 367
ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 383
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 393
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 416
ประชุม การเตรียมการแข่งขันฟุตบอล YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 545
พบปะยามเช้า รณรงค์ความเป็นไทย ร่วมใจสู่ท้องถิ่น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 409
ร่วมถวายพระพร 5 ธันวาคม มหาราช เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 402
ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 381
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 511
นักศึกษารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 418
ประชุมรับฟังการบรรยายการรับนักศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 568
ประชุมกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 415
ประชุมร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 475
อาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 672
ประชุมแจ้งนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 425
ประชุม เตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงาน PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 396
มอบเงินทดแทนแก่ นายอามีล ดือราแม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 424
ประชุมโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 397
ขอแสดงความยินดี ครูสาโรจน์ มากจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ครู คศ. 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 2218
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 461
ผอ. มนัสฌาน์ ชูเชิด เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1127
ประชุมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 579
ประชุมคณะกรรมการองค์การวิชาขีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 442
ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 429
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 688
ร่วมต้อนรับ ผอ.มนัสฌาน์ ชูเชิด ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 944
ประชุมงานระบบทวิภาคี จัดทำสมุดฝึกงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 483
ประชุมพนักงานราชการครู เพื่อเตรียมการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบที่ 2 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 600
ประชุมคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 446
ประชุมทางไกล Video Conference โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 462
ประชุม เตรียมความพร้อมต้อนรับ ผอ. มนัสฌาน์ ชูเชิด เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 470
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Rms 2012 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1164
โครงการส่งเสริมการวิจัย ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 512
ประชุมการดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 389
ประชุมทางไกล Video Conference เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 484
สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 761
ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 445
ประชุม เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 447
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยเยี่ยมและติดตามงานโครงการฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 505
ประชุม โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 537
ส่งมอบงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 951
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 462
พิธีเปิดมุมการเรียนรู้ภาษาจีน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 445
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 615
ประชุม เรื่องการเข้าศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ณ จังหวัดสตูล เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 534
ประชุมเซ้นสัญญาค้ำประกัน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 505
ประชุมฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 537
มอบทุนให้กับกองร้อยอาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 581
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 449
เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 452
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การใช้งานโปรแกรม RMS 2012 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 526
ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทรายใหม่ เพื่อเปิดบัญชีรายใหม่ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 449
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดมุทิตาจิต ให้แก่ครูสุภารัตน์ กำธรพัฒนากูล เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 491
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร (อาสาจราจร) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 799
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบรถเข็น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 916
ประชุมสัมมนาครูที่ปรึกษา ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 491
นักศึกษาวิชาทหาร อาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 751
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 711
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 571
มอบเกียรติบัตร นศ. ชนะการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 430
มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักมวย วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1102
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการเครื่องยนต์มิตซูบิชิ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 426
โครงการอบรมทางวิชาการเครื่องยนต์มิตซูบิชิ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 452
โครงการอบรม "ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 468
โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน (ภาษามลายู) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 521
โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซี่ยน (ภาษาอังกฤษ) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 498
ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 553
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร (อาสาจราจร) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 711
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 454
มอบกระติกน้ำร้อนให้แก่วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 717
นักศึกษาวิชาทหาร ฝึกปฏิบัติ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 457
นักศึกษาวิชาทหารฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 498
มอบเสื้อกันฝนปฏิบัติงานอาสาจราจร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 631
ประชุมการเตรียมงานมุทิตาจิต เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 505
ประชุมกองร้อยอาสาจราจร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 432
ประชุมโครงการ Fix It Center ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 422
โครงการสัมมนางานวิจัยระยะที่ 2 "สาเหตุการออกกลางคันและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 708
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 481
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคยะลา ปี พ.ศ. 2510-2511 มอบทุนการศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 686
หจก.แสงเจริญนาประดู่ มอบทุนอาสาจราจร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 632
โครงการแนะแนวพัฒนาอาชีพก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 721
งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 469
อบรมการใช้งานโปรแกรม RMS 2012 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 740
พิธีเปิดกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 706
การประชุม การยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการพัฒนาหลักสูตรฐาน เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 527
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ให้สัมภาษณ์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 766
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบเงินประกันสินไหมทดแทน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 819
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิต เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 557
กิจกรรม Bike For Mom "ปั่นเพื่อแม่" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 635
ประชุมชี้แจง กิจกรรม "Bike For Mom" ปั่นเพื่อแม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 693
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศล "12 สิงหามหาราชินีนาถ" ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 620
จุดเทียนชัยถวายพระพร "12 สิงหามหาราชินีนาถ" ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 577
พิธีทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหามหาราชินีนาถ" ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 652
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 701
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 564
ประชุมระบบทางไกล (Video Conference) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 738
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 646
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย นางทิพย์วกี มาเอียด 532
ประเมินผลการดำเนินงานวิทยาลัยธนาคารเทคนิคยะลาระดับจังหวัด เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1648
โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1638
กิจกรรมวันเข้าพรรษา พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 535
โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 902
ประชุมโครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 508
กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 568
ประชุมพิจารณาการเข้าพักบ้านพัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 694
ประชุมโครงการเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 582
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำสัญญา การกู้ยืมเงิน กยศ. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 891
ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 623
โครงการอาชีวจิตอาสาเพื่อนำพาสันติสุข เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 637
ประชุมการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 491
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร "12 สิงหา มหาราชินี" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 593
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 พิธีหล่อเทียนพรรษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1137
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 704
ใจอาสา บริจาคโลหิค เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 607
ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพและสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 528
ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 571
ประชุมเรื่อง ขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 601
ประชุมงานทวิภาคี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 655
ตรวจเยี่ยมอาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1661
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พูดคุยในรายการใต้สันติสุข เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 864
นศ. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทัศนศึกษา ณ ทักษิณคดี จ.สงขลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1005
ประชุมการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 633
ตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1235
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 627
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1217
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 1436 ฮ. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 765
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 752
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเข้าค่ายเด็กดีมีคุณธรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1040
แต่งตั้งอนุกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 641
26-6-58 พิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 673
นักศึกษามุสลิมประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอนสัมพันธ์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 642
ประชุมเตรียมความพร้อมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 911
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสาร ส่งมอบงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 701
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 580
วันรำลึกพระคุณครู นักศึกษามุสลิม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 610
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 783
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 547
การสแกนบัตรประจำตัวของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 634
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 700
การจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและวันรำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 580
การประชุมอาสาจราจร นักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 720
รับมอบเครื่องยนต์มิตซูบิชิ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 775
ประชุมโครงการวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับจังหวัด เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 673
ประชุมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 638
ประชุมปรึกษาหารือการจัดการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 590
โครงการกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 616
ต้อนรับครูใหม่ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 594
การประชุมโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณของโครงการวิจัย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 471
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 975
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปวช.1 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 656
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ปวส.1 ปี 2558 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 880
11-5-58 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 935
ถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1272
ประชุมเตรียมการเปิด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 980

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.