Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

845766
วันนี้
ทั้งหมด
2
845766

Your IP: 18.209.104.7
Server Time: 2019-07-22 00:51:23
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 20
ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 21
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 20
ประชุมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 17
ร่วมการแถลงข่าววาระจังหวัดยะลา เรื่อง ยะลา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 49
พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน (YTC.เกมส์ 62) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 64
ร่วมประชุมทางไกล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 59
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 47
ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 75
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีผลเรียนดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 68
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 77
ต้อนรับ ผู้บริหาร และ ครู SMK NEGERI 1 MAS UBUD เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 63
Thailand – Indonesia MOU Program Planning Meeting และลงนาม MOU เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 68
บริการให้ความรู้การป้องกันและตรวจเอชไอวี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 76
อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 66
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 75
ประชุมอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 64
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center ) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 86
ปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับการจัดงานกฐินพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 77
นำเสนอและสาธิตผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 90
วันรำลึกพระคุณของครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 96
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 103
สัมมนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 88
เยี่ยมบ้านรักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 91
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 108
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 93
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 104
ประชุมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 97
ร่วมลงนามแสดงความอาลัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 105
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา “รอมฏอนสัมพันธ์ 62” ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 94
โครงการวิชาชีพและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 106
พิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 78
ร่วมสักการะพระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 104
ตรวจเยี่ยม และให้โอวาท เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 111
ร่วมจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 113
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 125
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 119
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 120
ร่วมประชุมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ,คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมอาชีวะอาสา ลดคลัน ลดฝุ่นละออง ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 126
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 115
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักกาะหน้าพระฉายาลักษณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 131
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 123
ร่วมรับชม การถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 123
โครงการปฐมนิเทศ และกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 137
โครงการวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 131
พิธีเปิดอาคารวิทยบริการพร้อมรับโล่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 122
โครงการปฐมนิเทศ และ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 110
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 110
พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 110
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 149
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 150
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 176
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 160
ส่งมอบและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น PM 2.5 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 201
ประชุม โครงการตรวจสอบภายใน วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 180
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและมีงานทำกิจกรรมพัฒนาการแนะแนวอาชีพ จังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 200
พิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 193
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 218
กิจกรรมหลักถนนเส้นสายวัฒนธรรมวิถีไทย วิถีถิ่น จังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 174
ประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและมีงานทำ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 154
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 176
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 19” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 245
ร่วมประชุมเตรียมงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 213
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 206
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 276
ร่วมชมนิทรรศการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 189
เข้าร่วมประชุมโครงการวิชาการสัญจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 179
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 164
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 222
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพวิชาการ ครบรอบ 14 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 151
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 183
โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 174
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดทักษะงานยานยนต์ดีเซลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปวส. เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 176
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 196
พิธีเปิด โครงการตลาดนัดวิชาการเสริมพลังชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 178
โครงการศึกษาดูงานตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 188
ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 191
ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-Net) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 179
ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 285
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 223
“YALA CITY OF HAPPINESS” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 176
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 243
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 232
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 251
ติดตาม และตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 191
ร่วมพิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 172
ร่วมพิธีละหมาดฮายัต เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 199
ร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 178
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 174
พิธีเปิด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 193
พิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 191
บริการซ่อมเครื่องยนต์เรือ ให้แก่ประชาชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 178
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ต้านภัยยาเสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 214
โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี (3.50 ขึ้นไป) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 375
การออกบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 201
เข้าแนะนำตัว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 235
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 197
ประชุม เตรียมการแต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ และกรรมการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 182
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 179
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 217
ประชุมเตรียมการเข้าร่วมประกวด “สุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 206
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 209
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 197
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 213
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 193
ร่วมประชุม ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 197
มอบกระเป๋าและกระปุกออมสิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 191
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 210
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 191
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 221
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 189
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 207
พิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 217
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 195
ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 202
นำเสนอและสาธิตผลงานนวัตกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 199
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 207
นำเสนอผลงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 212
ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 200
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 203
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 257
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 187
ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 183
ทำประชาพิจารณ์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 207
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 190
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 185
พิธีเปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 198
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 201
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 205
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 209
พิธีปิดทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 185
ขอแสดงความยินดี แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 216
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “อาชีวะสร้างความสุขสู่ชายแดนใต้” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 213
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 289
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 243
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 229
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 223
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 265
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ “อาชีวะสร้างสุขสู่ชายแดนใต้” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 241
พิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 216
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 293
ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 209
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 191
พิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 243
ร่วมบริการควบคุมระบบเครื่องเสียง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 197
ร่วมแปรอักษร “Yala Love The King” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 201
ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 212
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 196
ซ่อมบำรุงรถจักรยาน ซ่อมบำรุงรถจักรยาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 199
ประชุมการรับนักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 202
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 241
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 236
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 232
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 260
5 ธันวาคม พิธีทำบุญตักบาตรฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 234
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 219
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 192
กล่าวให้โอวาท แก่ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 205
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 191
ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 219
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 198
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานศิษย์เก่าและสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคยะลา ครบรอบ 62 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 192
คณะครู และนักศึกษา จากสถาบัน โปลีเทคนิค เมอร์ซิง ยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 199
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 255
ร่วมประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 230
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 263
ประชุม นักเรียน นักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 250
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 251
ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า “Morning Talk” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 229
วิทยาลัยเทคนิคยะลาขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 276
ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 266
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ นักศึกษาวิชาทหาร อาสาจราจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 267
ประชุมเตรียมการ จัดงานคืนสู่เหย้าชาวเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 343
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 317
เข้าประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 269
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 310
ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 295
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 277
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ จังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 268
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 241
ประชุมครูเจ้าหน้าที่งานปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 270
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 261
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 263
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 263
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 255
พิธีเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 260
ประชุมหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าแผนกวิชา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 254
ประชุมผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 258
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 237
งานเลี้ยงแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 272
จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 257
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 240
ร่วมเดินทางส่งรอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 287
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 267
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 252
ต้อนรับวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 245
โครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 241
พิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) และพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 243
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 223
รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 238
ร่วมถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันธรรมสวนะ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 260
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 234
ร่วมต้อนรับ นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 274
ร่วมโครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 227
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 235
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 215
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 215
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 209
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 294
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 445
ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 348
การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ชายแดน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 449
แสดงมุทิตาจิตครูผู้ทรงคุณค่า จากวันเวลาที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 343
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 358
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 288
พิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ENGLISH Camp 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 337
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ENGLISH Camp 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 373
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (YTC.เกมส์’61) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 452
จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (YTC.เกมส์’61) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 373
โครงการกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 408
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 534
ประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 320
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 544
จัดโครงการจังหวัดเคลื่อน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 285
ประชุมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 298
ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 330
โครงการ “พัฒนาทักษะชีวิต (ทักษะการพูดในที่ชุมชน)” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 314
ฝึกอาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 309
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 279
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 295
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 308
ออมทรัพย์ครูมุสลิมมอบทุนซากาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 277
พิธีวางรากฐานส่วนขยายอาคารละหมาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 283
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 260
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 284
ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 282
พิธีรับมอบเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 268
โครงการ “เฉลิมพระเกียรติมหาราชินีขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 300
ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 510
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 285
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 270
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 319
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 334
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 347
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 307
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 378
ร่วมจิตอาสาพัฒนาบริเวณอาคารละหมาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 308
แห่เทียนพรรษา ไปยังวัดศรีพัฒนาราม (บ้านคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 359
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 422
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 16 “สุริยเทพเกมส์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 440
พิธีปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 337
โครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ "ภายใต้กิจกรรมแกนนำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 295
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายนักศึกษาทุน กลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 318
พิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ” ครั้งที่ 5 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 408
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 321
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 316
ตรวจเยี่ยม นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 364
โครงการนักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
โครงการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในสถานศึกษาเทศบาลนครยะลา ปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 355
พิธีเปิดโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 364
โครงการอาชีวะต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 425
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วย พลเอก จำลอง คุณสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 363
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 748
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 340
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ” ครั้งที่ 4 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
โครงการ “เยาวชนไทย ใส่ใจ มือสะอาด รักชาติ ไร้คอร์รัปชั่น” ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 336
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 333
ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาชายแดนใต้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 336
ประชุมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 336
ประชุม วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบและเครือข่ายนำร่องระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 317
มอบกระเช้าให้กับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 334
โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 425
“วันรำลึกพระคุณของครู” เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 337
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 318
โครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 357
โครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 336
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 367
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 319
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 374
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 340
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 429
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษา ดูงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 428
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 344
ฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 344
ร่วมปล่อยขบวนแห่งานกาชาดจังหวัดยะลา (วัฒนธรรมและของดีเมืองยะลา) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 347
จัดโครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 319
กิจกรรมจิตอาสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 322
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 56 ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 333
มอบกระเช้าอินทผาลัม เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฏอน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 318
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 294
ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 379
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 465
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 321
พิธีเปิดป้ายอาคารอาชีวศึกษาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 317
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
โครงการจิตอาสาชาวยะลา รวมพลัง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 391
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 310
ประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 283
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 339
ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 289
กิจกรรม "พบปะยามเช้า" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 270
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเปิดป้ายอาคารเทคโนโลยีบัณฑิต เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 344
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปฐมนิเทศ นักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 462
การประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน" เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา จชต. ระยะ 20 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 375
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 479
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสาร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 393
ประชุมก่อนปิดภาคเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 390
รับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 506
ฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 396
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย งานประชาสัมพพันธ์ 320
งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 เขียนโดย งานประชาสัมพพันธ์ 366
สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 607
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 412
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 431
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 371
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 380
โครงการสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ยกย่องเชิดชูอาชีวะ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 387
Fix it Center เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 355
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 344
มอบทุนการศึกษาและรถจักรยานยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 334
ตรวจเยี่ยมสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 416
พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น และมอบประกาศนียบัตรสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 409
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 455
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 457
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 394
รับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
โครงการ (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 380
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 330
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 408
กิจกรรมมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 348
การแข่งขัน Robotic ประเภท AEV เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 348
โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจาน (เศรษฐกิจพอเพียง) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 724
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 295
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 298
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ ภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 296
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 354
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 350
ธนาคารวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 576
จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 351
มอบเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 362
มอบเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 405
พิธีแถลงข่าว “PEA YALA FA CUP" ครั้งที่ 18 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 394
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล "MOE CUP" รอบชิงชนะเลิศ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 460
ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 369
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา (โควตา) ระดับปริญญาตรี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 566
โครงการญาลันนันบารู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 414
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 377
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 310
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 299
ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอล“ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 312
ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 356
โครงการ (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 338
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา "MOE CUP" รอบชิงชนะเลิศ จชต. เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 379
กิจกรรมสานสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 300
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์นักเรียน - นักศึกษา โควตาพิเศษ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 385
ประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 391
กิจกรรม “YTC Open House” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 324
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ครั้งที่ 1 “Thailand Robotic Games 2018” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 432
ประชุมและจับสลากแบ่งสายฟุตบอลนักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 331
พิธีเปิด กิจกรรม YTC Open House & Technology Exhibition 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 308
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 334
THAILAND ROBOTIC GAME 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 293
มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ภาควิชาเครื่องกล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 312
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 730
แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 314
แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 313
แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 296
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 315
พิธีปิดพร้อมมอบโล่รางวัล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 301
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 300
พิธีละหมาดฮายัต เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 364
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 293
พิธีปิด พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 347
พิธีเปิดงานส่งเสริมและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 358
ตรวจเยี่ยมพบปะคณะกรรมการตัดสินผล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 338
ประชุมครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้ง 11 ประเภท เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 351
การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 354
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ ภายใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 311
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 419
ประชุมหารือเพื่อจัดการแข่งขัน ROBOT นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 335
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 371
ติดตั้งและควบคุมการทำงานของระบบกลไกบอกเวลาโดยใช้เสียงร้องของนกเขาชวา และนกกรงหัวจุก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 334
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 338
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 286
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 407
สัมภาษณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 271
สยามกีฬา สัมภาษณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 312
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 272
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 274
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 259
มอบกระเช้าให้สวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 269
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 290
ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 299
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 280
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 265
"คืนความสุข สานสายใย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว หมู่บ้านเทคนิคยะลา" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 419
ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 464
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
กิจกรรม “อาซูรอ สัมพันธ์ ” ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 380
โครงการ การพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 10) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 506
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
ประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนสภานักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 520
นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 419
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-Net ระดับ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
ประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันฟุตบอล “MOE CUP” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 397
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 413
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 549
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 381
กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 355
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 380
พิธีแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาการ “MOE CUP” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 478
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 383
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 411
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 483
ร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 364
พิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 337
มอบข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านหน้าถ้ำเหนือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 333
เตรียมข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 377
บันทึกเทปการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 330
พิธีมอบวุฒิบัตรหนังสือรับรองและเครื่องมือประกอบอาชีพ โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 466
พิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 321
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 330
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 507
รายการ “ยี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 403
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 412
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 434
โครงการขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 395
ดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 357
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 667
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 582
แสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
วิทยาลัยเทคนิคปังกาลันเซียปา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 320
แสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 317
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 511
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 448
เตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
มอบเงินบริจาค สบทบทุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 450
ทำบุญทอดกฐินให้บริการน้ำดื่ม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 387
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 344
โครงการก้าวคนละก้าว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 344
ร่วมบริจาคเงินใน "โครงการก้าวคนละก้าว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 392
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 411
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 327
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 333
พิธีรับไฟหลวงพระราชทาน เพื่อนำไปในพิธีถวายพระเพลิง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 364
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 659
พิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 329
ลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 381
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 332
ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันธรรมสวนะ ตรงกับวันแรม แปดค่ำ เดือนสิบเอ็ด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 341
เชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และลดธงครึ่งเสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 455
ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 367
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 364
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 420
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 392
พิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 353
แสดงมุทิตาจิต "ร้อยรักสายใย เชิดชูเกียรติไว้นิจนิรันดร์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 470
พิธีเทฐานรากตอม่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 591
โครงการศึกษาสัมพันธ์ชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 473
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 400
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 601
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 360
พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 373
จัดแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 471
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 682
กิจกรรมมหกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 419
โครงการเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือในลักษณะอื่นเชิงประยุกต์" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 455
เข้าร่วมขอบคุณ คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 413
มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือบุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 413
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 402
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 603
โครงการ ENGLISH IN AND OUT CAMPUS SCHOOL เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 385
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 375
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 355
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 411
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 396
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560 “ร้อยเกาะเกมส์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 544
โครงการส่งเสริมการวิจัย ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 457
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center Thailand 4.0) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 413
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 406
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวะตำบลและศิษย์เก่า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 613
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 460
พิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 465
พิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 355
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 401
โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 487
โครงการทำความดีบริจาคโลหิต เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 385
โครงการแลกเปลี่ยน ครู นักเรียน นักศึกษา ไทย - มาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 418
ร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ไทย-มาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 379
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ตลาดแรงงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 357
พิธีเปิดการประชุมชี้แจงข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค ภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 476
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 386
พิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 416
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 632
วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 398
พิธีเปิดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพ "ต้นกล้า TO BE คนดีศรีผดุง" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 406
พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 447
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานและเกษตรกรชาวสวนยาง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 393
พิธีปิดและมอบทุนการศึกษา “เด็กทุน จชต. หัวใจซื่อสัตย์สุจริต” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 415
บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 324
อบรมถ่ายทอดความรู้ “การเคลือบผ้าด้วยยางพารา” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 346
แห่เทียนพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 329
พิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 306
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 326
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 343
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และทำบุญแผนก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 379
วันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 326
อาคารสำนักงานศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 434
พิธี “วันรำลึกพระคุณของครู” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 443
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 489
เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 412
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 465
งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 447
ฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 536
ตรวจดูความคืบหน้าอาคารก่อสร้าง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 556
โครงการพัฒนาคนสู่สายอาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 429
จัดฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 525
แสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนให้นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 376
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2560 และพิธีอัญเชิญหลักเมืองจำลอง นำขึ้นประดิษฐานบนราชรถ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 422
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 419
พิธีแถลงข่าวการจัดงานรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 411
พิธีบำเพ็ญกุศลฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 369
พิธีบวงสรวงองค์พระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 393
โครงการประชารัฐ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 403
พิธีส่งต่อฝายมีชีวิตสู่ชุมชนบ้านสลาแด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 388
ประชุมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 374
ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 414
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 512
กิจกรรมพบปะยามเช้าของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 349
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 388
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 448
โครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ : กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 440
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 17” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 399
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 409
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 455
“โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 625
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 556
โครงการกวนอาซูรอ ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 934
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 551
ประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 541
บันทึกความตกลงในการจัดการอบรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 536
รด. จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 605
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 438
“’งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 498
ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 524
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 458
จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 503
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)“ทำดีเพื่อพ่อ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 718
วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 433
ทอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 436
โครงการ Fix it Center อาชีวะอาสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 544
พิธีลงนามถวายอาลัยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 473
พิธีมอบเหรียญราชการชายแดน แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 832
“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 862
ตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 565
ประชุมผู้แทนชมรมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 519
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 706
โล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลการสอบ V-net คะแนนเฉลี่ยสูงสุด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 716
โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 632
โครงการสัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง และครูแนะแนว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 650
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 572
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 804
รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 938
พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 449
เดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 449
พิธีเปิดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 450
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 432
โครงการอาชีวะจิตอาสาเพื่อนำพาสันติสุข (พัฒนาวัด) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 652
กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 453
พิธีลงนามความร่วมมือ ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 440
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร "๑๒ สิงหา มหาราชินี " ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 435
โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMISฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 500
ประเมินมาตรฐานและความพร้อมด้านความปลอดภัย อาคารสถานที่ บ้านพัก หอพัก นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 890
ประชุมเตรียมการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 542
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 478
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 600
ประชุมคณะกรรมการสำรวจ จำนวนสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 446
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 497
พิธีเปิดโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 473
“วันรำลึกพระคุณของครู” เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 626
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 799
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ประจำปี ฮศ. 1437 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 844
ประชุมสรุปผลการจัดทำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ฯ และ พันธกิจ ของวิทยาลัยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 524
ประชุมเตรียมความพร้อมฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 439
ร่วมเป็นเกียรติ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ 1437 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 449
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 451
มอบชุดเครื่องยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 417
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 583
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 415
การประกวดคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 534
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 648
พิธีสักการะองค์พระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 437
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 502
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 512
ประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 453
จัดฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 689
กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยภัยแล้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 636
อบรมการใช้โปรแกรม RMS 2012 สำหรับการวัดผล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 901
ประชุม Video Conference เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 395
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองยะลา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 626
พิธีบวงสรวงองค์พระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 455
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 434
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 404
ร่วมเป็นเกียรติการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 430
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 449
ร่วมสมทบของรางวัลให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 426
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 446
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 619
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 497
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาส “วันฉัตรมงคล” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 510
ประชุมเตรียมงานปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 466
ประชุมปรึกษาหารือ จัดทำ SWOT analysis เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 545
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ : การพัฒนาสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 445
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 740
ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 458
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 567
“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 426
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีปิด การแข่งขันฟุตบอล“ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 585
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 706
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 529
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 622
โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 509
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 531
กิจกรรมทางศาสนา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 692
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1075
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3499
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2012
ประชุมโครงการคุณธรรม จริยธรรมภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 653
การเสวนาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 493
ประชุมเตรียมการฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 506
มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 567
รายการ “ใต้สันติสุข” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 589
ประชุมแผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 512
การจัดปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 582
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 3189
พิธีเปิด งานเมาลิคกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซี่ยนฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 645
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใน การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 586
พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนการแข่งขันฟุตบอล PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 611
ตรวจเยี่ยม นักเรียน นักศึกษา ณ สนามสอบ V - Net ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 579
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 “ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 652
ประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 536
รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ ระดับ ปวช. และ ปวส. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 865
พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 713
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 25 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 601
การรับทุนสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 528
พิธีแถลงข่าวมหกรรมศึกลูกหนังชายแดนใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 626
ประชุมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 643
ประชุมครูที่ปรึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 517
ประสานงานการเรียนการสอนผ่านระบบ TV วงจรปิด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 540
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 497
อบรมเครือข่าย “เยาวชนดี สังคมไทยดี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 629
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 704
มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ เขียนโดย ประชาสีมพันธ์ 724
ประชุม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทรายใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 620
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 713
พิธีเปิด "โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2559 อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1208
รับมอบเกียรติบัตร เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 575
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2559 คืนความสุข สานสายใย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 639
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 861
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 649
พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 559
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 573
ประเมินองค์การ มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นายอภินันท์ เจ๊ะเต๊ะ 645
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 658
ประชุมเตรียมการกิจกรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 534
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 636
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและ จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 581
โครงการวันพ่อ ประจำปี 2558 "กิจกรรมตักบาตรวันพ่อ" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 554
พิธีปิด การฝึกภาคปกติ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 46 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 846
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 632
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 (4) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 687
โครงการ ร.ด. จิตอาสาบริการซ่อมรถจักรยานรถจักรยานยนต์ ,ร.ด. ชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 701
นักศึกษาวิชาทหาร เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โรดแมปใหม่ สูตร 6-4-6-4 สู่การเลือกตั้ง เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 677
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 555
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 925
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 490
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 566
ประชุม การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 492
กิจกรรมลอยกระทง อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 477
การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 539
โครงการอาซูรอเทคนิคสัมพันธ์ สู่อาเซียน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 512
แจ้งนโยบายและ แนวทางการปฎิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 479
เข้าคารวะและเยี่ยมชม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 474
โครงการหยุดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teenage Mom) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 601
ร่วมส่งและแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 490
นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ขอขอบคุณ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1218
พิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 490
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 704
ประชุมเตรียมความพร้อมปฎิบัติงาน การประเมิน ครั้งที่ 2 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 484
ประชุมเตรียมการฝึกปฎิบัติภาคปกติ (นศ. วิชาทหาร) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 512
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 508
โครงการธนาคารเลือดเพื่อพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 504
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 528
ประขุมบริหารสัญญา ก่อสร้าง อาคาร ปฏิบัติการ อาคารเอนกประสงค์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 629
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ (อศจ.) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 754
ประชุมดำเนินงานโครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 470
กิจกรรม " ร่วมใจ เปิดไฟ ใส่หมวก 100%" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 478
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 460
ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 468
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 484
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 502
ประชุม การเตรียมการแข่งขันฟุตบอล YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 631
พบปะยามเช้า รณรงค์ความเป็นไทย ร่วมใจสู่ท้องถิ่น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 499
ร่วมถวายพระพร 5 ธันวาคม มหาราช เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 494
ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 469
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 603
นักศึกษารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 512
ประชุมรับฟังการบรรยายการรับนักศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 660
ประชุมกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 516
ประชุมร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 564
อาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 792
ประชุมแจ้งนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 515
ประชุม เตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงาน PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 494
มอบเงินทดแทนแก่ นายอามีล ดือราแม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 519
ประชุมโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 490
ขอแสดงความยินดี ครูสาโรจน์ มากจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ครู คศ. 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 2402
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 556
ผอ. มนัสฌาน์ ชูเชิด เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1264
ประชุมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 675
ประชุมคณะกรรมการองค์การวิชาขีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 537
ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 529
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 793
ร่วมต้อนรับ ผอ.มนัสฌาน์ ชูเชิด ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1067
ประชุมงานระบบทวิภาคี จัดทำสมุดฝึกงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 579
ประชุมพนักงานราชการครู เพื่อเตรียมการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบที่ 2 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 698
ประชุมคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 543
ประชุมทางไกล Video Conference โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 554
ประชุม เตรียมความพร้อมต้อนรับ ผอ. มนัสฌาน์ ชูเชิด เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 558
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Rms 2012 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1278
โครงการส่งเสริมการวิจัย ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 611
ประชุมการดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 480
ประชุมทางไกล Video Conference เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 573
สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 869
ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 538
ประชุม เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 542
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยเยี่ยมและติดตามงานโครงการฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 600
ประชุม โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 623
ส่งมอบงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1068
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 559
พิธีเปิดมุมการเรียนรู้ภาษาจีน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 535
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 706
ประชุม เรื่องการเข้าศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ณ จังหวัดสตูล เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 623
ประชุมเซ้นสัญญาค้ำประกัน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 599
ประชุมฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 630
มอบทุนให้กับกองร้อยอาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 672
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 546
เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 548
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การใช้งานโปรแกรม RMS 2012 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 624
ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทรายใหม่ เพื่อเปิดบัญชีรายใหม่ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 539
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดมุทิตาจิต ให้แก่ครูสุภารัตน์ กำธรพัฒนากูล เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 581
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร (อาสาจราจร) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 944
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบรถเข็น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1017
ประชุมสัมมนาครูที่ปรึกษา ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 590
นักศึกษาวิชาทหาร อาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 860
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 834
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 667
มอบเกียรติบัตร นศ. ชนะการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 527
มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักมวย วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1227
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการเครื่องยนต์มิตซูบิชิ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 524
โครงการอบรมทางวิชาการเครื่องยนต์มิตซูบิชิ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 544
โครงการอบรม "ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 570
โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน (ภาษามลายู) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 619
โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซี่ยน (ภาษาอังกฤษ) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 604
ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 650
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร (อาสาจราจร) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 823
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 559
มอบกระติกน้ำร้อนให้แก่วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 823
นักศึกษาวิชาทหาร ฝึกปฏิบัติ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 561
นักศึกษาวิชาทหารฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 601
มอบเสื้อกันฝนปฏิบัติงานอาสาจราจร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 744
ประชุมการเตรียมงานมุทิตาจิต เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 598
ประชุมกองร้อยอาสาจราจร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 533
ประชุมโครงการ Fix It Center ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 521
โครงการสัมมนางานวิจัยระยะที่ 2 "สาเหตุการออกกลางคันและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 823
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 584
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคยะลา ปี พ.ศ. 2510-2511 มอบทุนการศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 802
หจก.แสงเจริญนาประดู่ มอบทุนอาสาจราจร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 728
โครงการแนะแนวพัฒนาอาชีพก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 820
งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 567
อบรมการใช้งานโปรแกรม RMS 2012 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 862
พิธีเปิดกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 812
การประชุม การยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการพัฒนาหลักสูตรฐาน เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 629
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ให้สัมภาษณ์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 893
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบเงินประกันสินไหมทดแทน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 930
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิต เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 658
กิจกรรม Bike For Mom "ปั่นเพื่อแม่" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 734
ประชุมชี้แจง กิจกรรม "Bike For Mom" ปั่นเพื่อแม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 797
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศล "12 สิงหามหาราชินีนาถ" ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 719
จุดเทียนชัยถวายพระพร "12 สิงหามหาราชินีนาถ" ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 676
พิธีทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหามหาราชินีนาถ" ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 750
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 803
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 667
ประชุมระบบทางไกล (Video Conference) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 837
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 745
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย นางทิพย์วกี มาเอียด 634
ประเมินผลการดำเนินงานวิทยาลัยธนาคารเทคนิคยะลาระดับจังหวัด เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1820
โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1778
กิจกรรมวันเข้าพรรษา พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 634
โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1018
ประชุมโครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 606
กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 671
ประชุมพิจารณาการเข้าพักบ้านพัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 807
ประชุมโครงการเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 680
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำสัญญา การกู้ยืมเงิน กยศ. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1016
ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 722
โครงการอาชีวจิตอาสาเพื่อนำพาสันติสุข เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 741
ประชุมการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 599
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร "12 สิงหา มหาราชินี" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 694
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 พิธีหล่อเทียนพรรษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1245
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 834
ใจอาสา บริจาคโลหิค เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 707
ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพและสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 623
ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 673
ประชุมเรื่อง ขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 701
ประชุมงานทวิภาคี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 761
ตรวจเยี่ยมอาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1790
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พูดคุยในรายการใต้สันติสุข เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 973
นศ. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทัศนศึกษา ณ ทักษิณคดี จ.สงขลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1113
ประชุมการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 737
ตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1364
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 725
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1330
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 1436 ฮ. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 873
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 853
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเข้าค่ายเด็กดีมีคุณธรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1142
แต่งตั้งอนุกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 742
26-6-58 พิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 770
นักศึกษามุสลิมประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอนสัมพันธ์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 734
ประชุมเตรียมความพร้อมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1011
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสาร ส่งมอบงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 805
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 680
วันรำลึกพระคุณครู นักศึกษามุสลิม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 708
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 888
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 644
การสแกนบัตรประจำตัวของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 739
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 813
การจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและวันรำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 673
การประชุมอาสาจราจร นักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 815
รับมอบเครื่องยนต์มิตซูบิชิ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 888
ประชุมโครงการวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับจังหวัด เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 778
ประชุมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 732
ประชุมปรึกษาหารือการจัดการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 695
โครงการกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 716
ต้อนรับครูใหม่ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 692
การประชุมโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณของโครงการวิจัย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 567
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1078
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปวช.1 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 755
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ปวส.1 ปี 2558 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 975
11-5-58 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1031
ถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1369
ประชุมเตรียมการเปิด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1081

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.