Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

809472
วันนี้
ทั้งหมด
8
809472

Your IP: 54.166.133.84
Server Time: 2019-03-27 06:48:17

graphics-flower-line-643773


                      ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER แบบถาวร
                                         ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคยะลา

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแล
ะเทคโนโลยีชุมพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ เข้าประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยมี นายมนัสฌาน์ ชูเชิด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคย
ะลา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องผกากรอง และเข้าประเมิน ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคยะลา


 DSC0314
                                                             ลิงก์ข่าว


RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.