Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

รักษาการฯ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นางกฤตยา ประจง

รักษาการฯ

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

971146
วันนี้
ทั้งหมด
154
971146

Your IP: 34.204.200.74
Server Time: 2020-01-27 18:51:12

ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง
วันที่ 22 กันยายน 2562 ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการ กอศ.เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ ในภาพรวมของ สอศ." ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม
70793923 893145124393018 7650216483737305088 o

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.