Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1125884
วันนี้
ทั้งหมด
22
1125884

Your IP: 3.238.190.82
Server Time: 2020-11-30 05:12:37

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันร้องเพลงสากลชาย และหญิง ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562
ณ จังหวัดภูเก็ต ดังรายนามต่อไปนี้

1.นายกิตติพงศ์ ไชยจิตต์ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

2.นางสาวพันวษา อาจาริยางกู ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน

78786066 957639771276886 1582197825075150848 nลิงค์ข่าว

 

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.