Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1128247
วันนี้
ทั้งหมด
7
1128247

Your IP: 3.239.45.252
Server Time: 2020-12-06 03:53:08

พิธีเปิด กิจกรรมรอบกองไฟ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. นายสมภพ เพชรภักดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรอบกองไฟ ภายใต้ โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระชัย บุญโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ พร้อมด้วย
นายศราวุธ ชุมภูราช ครูวิทยาลัยเทคนิคจะนะ นายสุชาติ พรหมราช ครูวิทยาลัยการอาชีพนาทวี นายอนุรักษ์ นุ่นแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา และนายบุญส่ง
การสุวรรณ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมฯ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคยะลา
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
84416492 1018871648487031 2069676183674421248 o
ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.