Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1144083
วันนี้
ทั้งหมด
33
1144083

Your IP: 3.239.242.55
Server Time: 2021-01-24 08:55:57

พิธีส่งมอบลูกเสือ และพิธีปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและ
เดินทางไกล
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการจัด
พิธีส่งมอบลูกเสือ และพิธีปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายเจตจันทร์ เหล่าณัฐวุฒิกุล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เป็นประธาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคยะลา
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
86229719 1018887591818770 1220075706281623552 o
ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.