Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1128248
วันนี้
ทั้งหมด
8
1128248

Your IP: 3.239.45.252
Server Time: 2020-12-06 04:21:12

บันทึกข้อตกลง (MOU)
วันที่ 11 สิงหาคม  2563  เวลา 14.00 น. ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา  มอบหมายให้  นายวุฒิชัย  รัตน์น้อย  รองผู้อำนวยการ  ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) 
การขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50 : 50) 
ณ ห้องประชุมยาลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

DSC 6512

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.