Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1128248
วันนี้
ทั้งหมด
8
1128248

Your IP: 3.239.45.252
Server Time: 2020-12-06 04:09:31

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 07.50 น. ดร. เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้มอบหมายให้ นายสรศักดิ์ หลีเส็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา จาก นายประมูล ไชยประภา ประธานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคยะลา และคณะ ดังนี้

          1. ทุนชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคยะลา จำนวน 45,600 บาท

          2. นายสมภพ ธรรมะโส (ศิษย์เก่าช่างไฟฟ้า) มอบให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

          3. ทุนครูปั้น ยี่สุ่น ศรีไพบูลย์ โดย ผศ. พรชัย ศรีไพบูลย์ มอบในนามศิษย์เก่าช่างกลโรงงานเทคนิคยะลา รุ่นปี 2517 จำนวน 5,000 บาท และ ในนามชมรมศิษย์เก่าเทคนิคยะลา จำนวน 5,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นขวัญกำลังใจในการเรียนสายอาชีพให้สำเร็จ มีอาชีพ มีงานทำในอนาคต

S 38690986

ลิงก์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.