Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1128247
วันนี้
ทั้งหมด
7
1128247

Your IP: 3.239.45.252
Server Time: 2020-12-06 03:54:06
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้จัดโครงการกิจกรรม 5 ส (Big Clearning Day) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ มอบวัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ “วิทยาลัย น่าอยู่”
 

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.