Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1100656
วันนี้
ทั้งหมด
17
1100656

Your IP: 3.235.137.159
Server Time: 2020-09-28 06:09:49

   วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร. เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานและเทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา        เกิดประสิทธิภาพส่งผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุด ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 โดยมี  นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

S 39133282

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.