Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1108961
วันนี้
ทั้งหมด
103
1108961

Your IP: 34.232.51.240
Server Time: 2020-10-24 12:37:18


        ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การจัดทำแผนรับนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ดร. เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดทำแผนรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ป.ตรี) ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ห้องผกากรอง วิทยาลัยเทคนิคยะลา
119119514 1187168398324021 5138868544545436869 o
119119514 1187168398324021 5138868544545436869 o
                                         ลิงก์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.