Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1100656
วันนี้
ทั้งหมด
17
1100656

Your IP: 3.235.137.159
Server Time: 2020-09-28 06:10:27

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร. เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบหมายให้ นายวิเนตร ถนอมรักษ์ษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หอการค้าไทยพบผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาโดยเล็งเห็นประโยชน์ในการจัดการอาชีวศึกษา และตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนสถานการณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ตอบสนองการใช้กำลังคนในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19

ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

S 39174236

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.