Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1100663
วันนี้
ทั้งหมด
24
1100663

Your IP: 3.235.137.159
Server Time: 2020-09-28 06:32:00

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. นายซอฟรอน ดือราแม นักศึกษาภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. นายวีระศักดิ์ ลูกเสือ นักเรียนภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

S 39190835

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.