Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1100652
วันนี้
ทั้งหมด
13
1100652

Your IP: 3.235.137.159
Server Time: 2020-09-28 04:47:45

   วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมมุฑิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

          1. ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา

          2. นายวิชิต ชูนาค                  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

          3. นายกิตติ สุขแก้ว                 ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

          4. นายโสภณ เรียงวิวัฒน์         ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

          5. นางนภาพร   เหล่ามงคลชัยศรี ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

          6. นางทัศนี เรียงวิวัฒน์           ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

          7. นางสาววรรณดี แซ่ฟู           ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

          8. นายธงชัย ชูศรีรัตน์             ตำแหน่ง พนักงานราชการ

S 39190614

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.