Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1107056
วันนี้
ทั้งหมด
402
1107056

Your IP: 3.236.204.251
Server Time: 2020-10-19 21:39:27

   วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมประชุมเจรจาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้ตรงกับความต้องการกับสถานประกอบการ โดยมี ดร. ปรีชา เวซศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคาร 81 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

S 39346339

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.