Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1107038
วันนี้
ทั้งหมด
384
1107038

Your IP: 3.236.204.251
Server Time: 2020-10-19 20:54:29

วันที่ 22 กันยายน 2563 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคยะลา ทำหน้าที่วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ในการนี้  ว่าที่ร้อยตรี วิเนตร ถนอมรักษ์ษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่วิทยาลัยหน่วยรับตรวจ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง  โดยมี นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง 

S 39354389

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.