Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1107056
วันนี้
ทั้งหมด
402
1107056

Your IP: 3.236.204.251
Server Time: 2020-10-19 21:45:00

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 นายเจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบหมายให้ นายกฤตภัทร วรรณเริก หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ออกให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน ตามโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ออกให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนปาแดรู ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีนายศิริพล ทัศศรี ครูประจำภาควิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, นายอับดุลสาลัม รอฮิง ครูประจำภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, นางเอกอนงค์ นิลมณี และนางสาววาสนา เรืองสังข์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและคัดกรองผู้รับบริการ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19)

S 39436292

ลิงค์ข่าว

 

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.