Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1128249
วันนี้
ทั้งหมด
9
1128249

Your IP: 3.239.45.252
Server Time: 2020-12-06 04:45:55

วันที่ 26 กันยายน 2563 ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลามอบหมายให้นายสรศักดิ์ หลีเส็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคยะลาเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยาย “ทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”ณ  โรงแรม ที อาร์ ร๊อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดส                          

S 39469202

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.