Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1128248
วันนี้
ทั้งหมด
8
1128248

Your IP: 3.239.45.252
Server Time: 2020-12-06 04:06:02

วันที่ 26 กันยายน 2563 ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบหมายให้ นางสาวปาจรีย์ ส่องแสงกล้า หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะครูประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกระดับชั้นเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019และสานสัมพันธ์ระหว่างคณะครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง และพบครูที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มเพื่อติดตามพฤติกรรมการมาเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยน/รับฟังปัญหาของ นักเรียนนักศึกษา เป็นรายบุคคล ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

S 39510065

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.