Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1107058
วันนี้
ทั้งหมด
404
1107058

Your IP: 3.236.204.251
Server Time: 2020-10-19 22:06:26

วันที่ 30 กันยายน 2563 ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาพบปะและกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาวิชาทหาร ความว่า “ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เพราะทุกคนได้ฝึกความอดทน ประพฤติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ของสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคน มีความสุข เป็นคนดีเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป”โดยมี นายสามารถ รังไสย์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทำหน้าที่กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

S 39477537

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.