Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1107056
วันนี้
ทั้งหมด
402
1107056

Your IP: 3.236.204.251
Server Time: 2020-10-19 21:38:37

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้านของการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องเสริมสร้างทักษะ ความชำนาญ เพื่อการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิทยากร จากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องสิบสองปันนา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

S 39600588

 

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.