Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

773553
วันนี้
ทั้งหมด
543
773553

Your IP: 52.91.90.122
Server Time: 2018-12-17 20:05:00

graphics-flower-line-643773

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกปัตตานี กำหนดวันรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศูนย์ยะลา (หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา) คุณสมบัติและคุณลักษณะ ของบุคคลที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร นศท.ชั้นปีที่ ๑

สำหรับ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒,๓,๔ และ ๕ ให้ไปรายงานตัว ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สูนย์ยะลา (หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา) การแต่งกาย ชุดนักศึกษาวิชาทหาร ทรงผมนักศึกษาชั้นปีที่ ๑,๒,๓ (ชาย) ด้านข้างและด้านหลังศรีษะสั้นเกรียน ความยาวด้านหน้าไม่เกิน ๕ เซนติเมตร,  ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔,๕ (ชาย) ทรงผมแบบรองทรงสูงความยาวด้านหน้าไม่เกิน ๗ เซนติเมตร

รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร อ่านได้ที่ป้ายประกาศบริเวณหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.