Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1128248
วันนี้
ทั้งหมด
8
1128248

Your IP: 3.239.45.252
Server Time: 2020-12-06 04:30:32

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคยะลา กำหนดดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในเดือน เมษายน 2560 นี้

ให้นักเรียนนักศึกษาชาย ที่เกิดปี พ.ศ.2539 ผู้ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว แต่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ และนักเรียนนักศึกษาที่ผ่อนผันไว้กับสถานศึกษาเดิมและมาศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในปีการศึกษา 2559 ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.สำเนา ส.ด.9  จำนวน 3 ฉบับ

2.สำเนา ส.ด.35 (หมายเรียก) จำนวน 3 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่มีชื่อนักเรียนนักศึกษา) จำนวน 3 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา(บัตรนักศึกษา) จำนวน 3 ฉบับ

(เอกสารใดที่มีข้อความหน้า-หลัง ถ่ายเอกสารให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน ใช้กระดาษขาว A4 เท่านั้น สำเนาทุกฉบับต้องถ่ายเอกสารให้ชัดเจน) นักศึกษาไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ครูที่ทำหน้าที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้นักศึกษาเอง

*ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันฯ ด้วยตนเองเท่านั้น ได้ที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึง

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าขอสละสิทธิ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2559

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.