Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1128249
วันนี้
ทั้งหมด
9
1128249

Your IP: 3.239.45.252
Server Time: 2020-12-06 04:35:49

นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.2,3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชา ประเภทรายเก่า ให้เข้าไปลงทะเบียนยืนยันการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในระบบ www.studentloan.or.th ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2557  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง30 มิถุนายน 2557 พร้อมทั้ง ให้ปริ้น แบบยืนยันในระบบ และให้สำเนา บัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2557 มาส่งที่ห้องแนะแนวฯภายใน30 มิถุนายน 2557

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.