Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

รักษาการฯ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นางกฤตยา ประจง

รักษาการฯ

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

971133
วันนี้
ทั้งหมด
141
971133

Your IP: 34.204.200.74
Server Time: 2020-01-27 18:03:22

ประกาศ ให้นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา/สาขางานมาแจงความจำนงและรับแบบฟอร์มเอกสารขอเปิดรายวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558   ณ ห้องงานพัฒนาหลักสูตรฯ ดังนี้

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2559 (สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อให้สำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558)

 

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.