Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1100652
วันนี้
ทั้งหมด
13
1100652

Your IP: 3.235.137.159
Server Time: 2020-09-28 05:23:52

ประกาศ ให้นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา/สาขางานมาแจงความจำนงและรับแบบฟอร์มเอกสารขอเปิดรายวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558   ณ ห้องงานพัฒนาหลักสูตรฯ ดังนี้

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2559 (สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อให้สำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558)

 

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.