Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

823372
วันนี้
ทั้งหมด
94
823372

Your IP: 3.208.22.127
Server Time: 2019-05-23 10:43:40

graphics-flower-line-643773

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา

เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

มีรายละเอียด ดังนี้

 

ประกาศการรับนักเรียน นักศึกษาโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2561

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.