Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1128249
วันนี้
ทั้งหมด
9
1128249

Your IP: 3.239.45.252
Server Time: 2020-12-06 05:00:54
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายเอี่ยม สมใจ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้มาเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 41
เข้าร่วมพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 31
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 32
ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 55
ให้การต้อนรับ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา และคณะ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 64
ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 58
ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 68
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 60
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 58
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 48

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.