Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1108961
วันนี้
ทั้งหมด
103
1108961

Your IP: 34.232.51.240
Server Time: 2020-10-24 12:41:06
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 67
กิจกรรมไหว้ครู สำหรับนักศึกษานับถือศาสนาพุทธ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 40
กิจกรรมไหว้ครู นักเรียน นักศึกษา นับถือศาสนาอิสลาม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 48
ขอแสดงความเสียใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 47
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 50
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 12
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 14
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 37
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาพบปะและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 55
โครงการ มอบวัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 52

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.