Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1108961
วันนี้
ทั้งหมด
103
1108961

Your IP: 34.232.51.240
Server Time: 2020-10-24 12:40:01
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 222
ประชุมการพิจาณาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 253
กิจกรรมอบรม “คนพันธุ์ R (ชีวะ) รู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวัง Fake News ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 257
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 306
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 213
ละหมาดฮายัด เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 214
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 207
พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโส และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 201
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 176
ประชุมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าแผนก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 347

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.