Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

รักษาการฯ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นางกฤตยา ประจง

รักษาการฯ

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

971136
วันนี้
ทั้งหมด
144
971136

Your IP: 34.204.200.74
Server Time: 2020-01-27 18:13:25
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสอน/บันทึกหลังสอน เขียนโดย งานหลักสูตร 1824
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานหลักสูตร 1817
ประกาศ แจ้งความจำนงขอเปิดรายวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน 2558 (ช่วงที่ 2) เขียนโดย งานหลักสูตร 1109
แบบประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย งานหลักสูตร 1383
ประกาศรับนักศึกษาโควตา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานหลักสูตร 1317
เปลี่ยนแปลงระยะวันเวลาในการทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 เขียนโดย งานหลักสูตร 1694
การเปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย งานหลักสูตร 1441
แบบประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 1/2557 เขียนโดย งานหลักสูตร 1295
ประกาศรายวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ช่วงที่ 2 (เพิ่มเติม) เขียนโดย งานหลักสูตร 1315
เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 เขียนโดย งานหลักสูตร 1297

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.