Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1087781
วันนี้
ทั้งหมด
291
1087781

Your IP: 3.235.45.196
Server Time: 2020-08-07 16:09:37
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคยะลา ว่าด้วยการแต่งกาย เครื่องแบบ นักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 48
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจรณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 56
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ (ทล.บ.) หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 161
แบบฟอร์มใบมอบตัว และแบบฟอร์มการชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 361
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2106
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 254
เรื่อง เลื่อนการรายงานตัวนักรียน นักศึกษา รอบโควตา หลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาขีพ (ปวช) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 404
มาตรการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 126
เรื่อง การเลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 302
การเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศวิชาชีพ(ปวช.) และ หลักสูตรประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 506

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.