Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1125776
วันนี้
ทั้งหมด
135
1125776

Your IP: 3.237.67.179
Server Time: 2020-11-29 15:56:50

new04 5248f

Graphic DividerLineHorizontal

ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

25 พฤศจิกายน 2563
ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

25 พฤศจิกายน 2563
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

นายเอี่ยม สมใจ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้มาเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา

25 พฤศจิกายน 2563
นายเอี่ยม สมใจ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้มาเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ถ่ายทำสารคดีชุด “สารพันพัฒนา”

25 พฤศจิกายน 2563
ถ่ายทำสารคดีชุด “สารพันพัฒนา”

ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

12 พฤศจิกายน 2563
ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมงานเลี้ยงส่งและต้อนรับผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

12 พฤศจิกายน 2563
ร่วมงานเลี้ยงส่งและต้อนรับผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

 

icon-readmore-news

 

divider

 

news14 f0840


ข่าวก่อนหน้า

 

news23 155bf


ข่าวก่อนหน้า

 

news33 96190


icon-readmore-news

 Graphic-DividerLineHorizontal

 

news43 eb40a

ระบบบริหาร

YTC R-Radio

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.