685/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานประชุมสัมมนาเครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

685/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานประชุมสัมมนาเครือข่าย ผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
File Size:
699.56 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
21 สิงหาคม 2558
ลงวันที่ 19 สค. 58
 
 
 
Powered by Phoca Download