323/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินการเปิดสอนหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคยะลา

323/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินการเปิดสอนหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคยะลา
File Size:
426.79 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
17 มิถุนายน 2558
ลงวันที่ 1 พค. 58
 
 
 
Powered by Phoca Download