332/58 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยวิธีตกลงราคา

332/58 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยวิธีตกลงราคา
File Size:
106.78 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
17 มิถุนายน 2558
ลงวันที่ 6 พค. 58
 
 
 
Powered by Phoca Download