333/58 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา

333/58 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
File Size:
102.33 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
17 มิถุนายน 2558
ลงวันที่ 6 พค.58
 
 
 
Powered by Phoca Download