359/58 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา

359/58 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา
File Size:
107.24 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
18 มิถุนายน 2558
ลงวันที่ 15 พค.58
 
 
 
Powered by Phoca Download