374/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

374/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
File Size:
245.37 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
18 มิถุนายน 2558
ลงวันที่ 19 พค. 58
 
 
 
Powered by Phoca Download