376/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิทศ นักศึกษาเรียน/ฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

376/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิทศ นักศึกษาเรียน/ฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
File Size:
352.30 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
18 มิถุนายน 2558
ลงวันที่ 21 พค.58
 
 
 
Powered by Phoca Download