377/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัศดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปีแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีตกลงราคา

377/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัศดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปีแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีตกลงราคา
File Size:
108.82 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
18 มิถุนายน 2558
ลงวันที่ 22 พค.58
 
 
 
Powered by Phoca Download