395/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง แผนกเครื่องกล โดยวิธีตกลงราคา

395/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง แผนกเครื่องกล โดยวิธีตกลงราคา
File Size:
101.22 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
19 มิถุนายน 2558
ลงวันที่ 25 พค.58
 
 
 
Powered by Phoca Download