488/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ากองร้อยบังคับการและบริการ(ท่าสาป)กองบัญชาการ กองร้อยรักษาดินแดนโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558

488/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ากองร้อยบังคับการและบริการ(ท่าสาป)กองบัญชาการ กองร้อยรักษาดินแดนโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558
File Size:
441.34 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
26 มิถุนายน 2558
ลงวันที่ 24 มิย. 58
 
 
 
Powered by Phoca Download