491/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานตามโครงการศึกษาดูงาน ภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ณ โรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

491/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานตามโครงการศึกษาดูงาน ภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ณ โรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
File Size:
252.47 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
26 มิถุนายน 2558
ลงวันที่ 24 มิย. 58
 
 
 
Powered by Phoca Download