540-58 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือมุ่งสู่คุณภาพอาชีวศึกษา......

540-58 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือมุ่งสู่คุณภาพอาชีวศึกษา......
File Size:
249.73 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
14 กรกฎาคม 2558
ลงวันที่ 9 กค. 58
 
 
 
Powered by Phoca Download