566/58 เรืีอง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการยุทธ์ศาสตร์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลยุทธ์ที่ 3 .......

566/58 เรืีอง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการยุทธ์ศาสตร์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลยุทธ์ที่ 3 .......
File Size:
223.39 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
20 กรกฎาคม 2558
ลงวันที่ 16 กค.58
 
 
 
Powered by Phoca Download