582/58 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดโครงการ 1 ช่าง 1 ตำบล 1 อาชีพ ศูนย์อำนวยการบริหารจัวหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

582/58 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดโครงการ 1 ช่าง 1 ตำบล 1 อาชีพ ศูนย์อำนวยการบริหารจัวหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
File Size:
360.48 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
28 กรกฎาคม 2558
ลงวันที่ 27 กค. 58
 
 
 
Powered by Phoca Download