622/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

622/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
File Size:
325.11 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
13 สิงหาคม 2558
ลงวันที่ 7 ส.ค. 58
 
 
 
Powered by Phoca Download