632/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558

632/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558
File Size:
771.92 kB
Author:
งานบุคลากร
Date:
13 สิงหาคม 2558
ลงวันที่ 11 สค.58
 
 
 
Powered by Phoca Download